Елдом – Отговорни към околната среда

Елдом - Отговорни към околната среда

Елдоминвест ООД получи „Сертификат за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове”. Сертификатът бе връчен на Елдом за неговия индивидуален принос за оползотворяването на отпадъците от опаковки, като следствие от съвместната дейност с Екопак България АД и в подкрепа на изпълнението на програмата за Корпоративна социална отговорност.

Ето и резултатът:

Спасени от изсичане 2 962 дървета [icon type=“glyphicon glyphicon-tree-deciduous“ color=“#127c00″ fontsize=“30″]

Спестени:

  • 977 647 кВтч. електроенергия;
  • 7 241 куб.м. вода;
  • 582 барела петрол;

Намален обем на депонираните отпадъци на градските депа с 911 куб.м.

Като устойчиво развиваща се компания, Елдом поема своята отговорност по отношение на опазването на околната среда и спазването на принципите за еколигично чиста среда. Елдом ще продължи политиката си на производство на екологично чисти продукти, рециклируеми опаковки и уреди.

„Сертификат за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове”