Защо някои бойлери гърмят?

Защо някои бойлери гърмят?

Бойлерът е електрически уред, който работи под високо налягане. Това изисква по-отговорно отношение при избора и неговата експлоатация. Сигурният бойлер трябва да притежава всякакъв род защити: от превишено налягане от прегряване от замръзване от корозия от натрупване на варовик (много скоро ще говорим повече за спецификите на водата в различните региони на България) от протичане от отклонения в напрежението на ел. ток. Убедете се в наличността на всичко това преди да закупите Вашия бойлер. „Гръмналите“ бойлери от новинарските хроники са резултат от „икономисани“ от производителя защити или некомпетентна намеса на самозвани домашни майстори. Да обобщим – за да не гръмне бойлерът е важно да не са спестени материали при неговата изработка, тези материали да са качествени и да го е инсталирал човек, който разбира. Ако търсите сигурност и икономичност – цената не е определяща.