септември 2018

ЕЛДОМ конвектор

Ще Ви помогнем да се ориентирате в тази сложна материя.   Новият РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1188 за прилагане на директива 2009/125 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за екодизайн влезе в сила в началото на 2018 година. Този законодателен акт се отнася към изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници. Той определя минималните стандарти за енергийна ефективност, на които трябва да отговарят уредите. Сезонната енергийна ефективност