Елдом получи Удостоверение за зелена енергия

Елдом получи удостоверение за зелена енергия

Елдоминвест ООД е четвъртият в България притежател на Удостоверение за зелена енергия. Документът доказва, че 100% от електроенергията, доставяна на компанията, е произведена от възобновяеми източници. Удостоверението беше официално връчено на управителя на Елдоминвест ООД, инж. Йонка Велковска-Георгиева, от изпълнителния директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна, Стефан Абаджиев.

Удостоверенията за зелена енергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е единственият доставчик в България, който дава възможност на своите клиенти да удостоверят, че закупената от тях електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.

„В основите на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие на Елдоминвест е залегнало използването и насърчаване развитието на технологии, щадящи околната среда.
Освен, че сме утвърден европейски производител на енергоспестяващи електрически уреди, ние създаваме широка гама продукти, работещи с възобновяеми източници на енергия – слънцето и въздуха. Гордея се с факта, че всички уреди Елдом се произвеждат на поточни линии от последно поколение, при които няма вредни емисии.
От години Елдоминвест е член на Глобалния Договор на ООH. С връчването на това Удостоверение за зелена енергия ние се придържаме към ангажиментите, които сме поели към Global Compact“, сподели управителят на Елдоминвест ООД, инж. Йонка Велковска-Георгиева.

„Зелената енергия вече се цени от българския бизнес. Расте броят на компаниите, които проявяват сериозен интерес към електроенергията, произведена от възобновяеми източници. Нашето мото е да работим в съответствие с природата. Освен това ЕНЕРГО-ПРО е най-големият в България частен енергиен производител от водноелектрически централи. Удовлетворени сме, че в лицето на Елдом открихме много важен партньор в подкрепата на екологичното производство на електроенергия“, заяви изпълнителният директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна, Стефан Абаджиев.

Като част от своята политика на опазване на околната среда Елдом монтира и първата за град Варна зарядна станция за електромобили.

%d0%b5%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8

Специална зарядна станция KEBA, подходяща за зареждане на всички марки и модели електромобили, които разполагат със заряден кабел за Тип 2 контакт. Устройството, доставено от KEBA, адаптира електрическите параметри на захранващата електрическа мрежа към електрическите параметри на зарядното устройство на електромобила, като осигурява бързо и безопасно зареждане на всички електрически превозни средства с мощност от 22 кВТч.

Като устойчиво развиваща се компания и най-големият производител на електроуреди за дома в България, Елдом поема своята отговорност по отношение на опазването на околната среда и спазването на принципите за екологично чиста среда.