Бойлери Елдом окомплектовани с етикет за енергийна ефективност

Бойлери Елдом окомплектовани с етикет за енергийна ефективност

От 26 септември 2015г. в рамките на целия Европейски Съюз влезе в сила задължителното енергийно етикетиране на едни от най-големите битови енергийни консуматори – водонагревателните уреди: котли, електрически бойлери, топлоакумулиращите резервоари за гореща вода, термо помпи.
Това изискване е определено по Регламент 812/2013 относно изисквания за Еко-дизайн на свързаните с енергопотреблението продукти (ErP=Energy-related Products) и поставя за първи път единни за Европейския съюз високи изисквания за ефективност и предоставя възможност за създаването на продукти с висока енергийна ефективност като в същото време насърчава предлагането и използването на иновативни технологии за възобновяеми енергийни източници. Употребата на високоефективни уреди ще доведе до намаляване на вредните емисии и е поредната стъпка към екологично чиста среда.
Освен познатите продуктови характеристики на уредите за подгряване на вода, вече се измерват и обявяват данни, до които до момента крайните потребители нямаха достъп. Екип професионалисти от различни направления на „ЕЛДОМИНВЕСТ” приключи с тестовете и лабораторните изпитания по прилагането на Директивата за екологичен дизайн, гарантиращи принадлежността на всеки продукт под марката ЕЛДОМ към конкретен клас за енергийна ефективност.


Считано от 26 септември 2015г. всички електрически бойлери „ЕЛДОМ” до 500 литра и комбинирани бойлери ELDOM Green Line са окомплектовани със съответния етикет за енергийна ефективност, който ще позволи на нашите потребители да получат нужната информация и да изберат своя продукт на база енергоспестяване.
Информацията по-долу ще Ви бъде полезна при разчитане на символите в енергийния етикет и правилен избор на уред:

Етикетите на проточните и акумулиращи бойлери (водоподгреватели) съдържат информация за:

Etiket-W

1.    Наименование или търговска марка на доставчика
2.    Моделен номер на уреда
3.    Товаров профил – режим на консумация на топла вода
4.    Цветна скала от A до G
5.    Клас енергийна ефективност
6.    Ниво на шума при работа на уреда, изразено в dB
7.    Годишно енергопотребление

Етикетите на комбинираните бойлери с топлобменници и буферните съдове (наречени общо „резервоари”) предоставят информация за:

Etiket-BC

1.    Наименование или търговска марка на доставчика
2.    Моделен номер на уреда
3.    Функционалното предназначение на уреда относно съхранението на вода
4.    Цветна скала от A до G
5.    Клас енергийна ефективност
6.    Топлинните загуби за 24 часа при нулев товар (без потребление на вода), измерени във W
7.    Реалният обем на резервоарът за топла вода.

Етикетът на термопомпените системи предоставя информация за:

Etiket-HP

1.    Наименование или търговска марка на доставчика
2.    Моделен номер на уреда
3.    Функционалното предназначение и товаров профил на уреда
4.    Цветна скала от A до G
5.    Клас енергийна ефективност при средни климатични условия
6.    Ниво на шума при работа на уреда на закрито и на открито, изразено в dB
7.    Годишно енергопотребление в kWh, изразено съответно при средни, по-студени и по-топли климатични условия.

Ето по-детайлна информация относно основни параметри, които определят енергийния клас на всеки водоподгревател:

  • Клас на енергийна ефективност – определя се въз основа на коефициента на енергийна ефективност при подгряването на вода („water heating energy efficiency“ — ηwh), изразен в проценти, означава съотношението между полезната енергия, осигурявана от водоподгревателя и необходимата енергия за нейното генериране;

таблица класове

  • „Товаров профил” най-общо казано е режимът на потребление на топла вода. Въведени са стандартни усреднени параметри за ежедневно потребление в различните категории товаров профил. Категориите са от 3XS до XXL.

За да улесним ориентирането Ви, това е категоризирането на масовите бойлери ЕЛДОМ по товаров профил :

  • Бойлерите с обем от 5 литра за монтаж над и под мивка са с товаров профил 3XS;
  • Бойлерите с обем от 10 литра за монтаж над и под мивка, както и проточните бойлери с мощност до 5kW  са с товаров профил XXS;
  • Бойлерите с обем от 15 литра, както и проточните бойлери с мощност 7kW  са с товаров профил XS;
  • Бойлерите с обем 30 литра са с товаров профил S;
  • Електрическите бойлери с обем от 50 до 100 литра са с товаров профил М;
  • Електрическите бойлери с обем от 120 до 200 литра са с товаров профил L;
  • Моделите стоящи електричекси бойлери с вместимост 300 литра са с товаров профил XL;
  • Моделите стоящи електричекси бойлери с вместимост 500 литра са с товаров профил XXL;

Топлоакумулиращи резервоари за гореща вода – това са комбинираните бойлери с един и два топлообменника и буферните съдове. При тях класовете за енергийна ефективност са дефинирани в следните рамки:

таблица класове 2

„Топлинни загуби при нулев товар“ („standing loss“ — S), изразени във W, означава топлинните загуби, дължащи се на разсейване на топлината от резервоара за гореща вода в заобикалящата среда, при дадена температура на водата и на околния въздух;

Слънчевите съоръжения (слънчеви колектори, ползващи топлинна енергия от слънцето) се етикират по специфичен начин. Всеки един колектор е придружен от продуктов фиш:
таблица 3


Важно: Нормативните изисквания ще се прилагат спрямо всички новопроизведени уреди след 26 септември 2015г. Произведените преди тази дата ще продължат да се продават до изчерпване на наличностите.