Често задавани въпроси

Електрически бойлери

[toggles class=“yourcustomclass“]
[toggle title=“Защо да избера бойлер ЕЛДОМ?“ class=“in“]ЕЛДОМИНВЕСТ е производителят на електрически бойлери с най-широкия моделен асортимент в Централна и Югоизточна Европа, включващ над 250 модела бойлери: акумулиращи, с обеми от 5 до 1000 литра под налягане, с емайлиран или с неръждаем водосъдържател, за вертикален или хоризонтален монтаж; моментно нагряващи (проточни) бойлери за кухня, баня и комбинирани; високоефективни бойлери от 80 до 1000 л, комбинирани с топлообменник, позволяващи включване към алтернативни източници на енергия като слънчеви колектори, газови или централни (локални) отоплителни системи. В компанията са създадени първите в България бойлери с емайлиран водосъдържател, както и първият бойлер с електронно (микропроцесорно) управление и цифров дисплей.
[/toggle]
[toggle title=“Кой бойлер е икономичен?“]Погрешно е схващането, че колкото по-малка е мощността на електрическия нагревател, толкова по-икономичен е бойлера. Топлинната енергия, която отдава един нагревател е равна на консумираната електрическа енергия. За един нагревател от 2kW  е необходимо повече време, за да загрее 80 литра вода, отколкото на нагревател с мощност 3kW. Разходът на електрическа енергия обаче е един и същ. С тази разлика, че по-мощният бойлер по-бързо достига до желаната от потребителя температура на водата.
Не бива да забравяме, че освен да загрява водата, предназначението на бойлера е и да я задържи дълго време топла.
Затова важният критерий за икономичност на бойлера са топлинните загуби за 24 часа. А това зависи единствено от вида и дебелината на топлоизолационния слой.
Основно предназначение на изолацията е да пести топлинна енергия. Каква би била ползата от алтернативни източници на енергия, котли с висок КПД, газови котли, слънчеви колектори и скъпоструваща електроенергия, когато ги загубим през изолацията на бойлера?
Основния параметър на всяка топлоизолация е нейния коефициент на топлопроводност λ Този параметър се измерва W/м. К° ( ват на метър по градус Келвин). Пенополиуретанът е най-добрата изолация за бойлери. Има различни видове пенополиуретан с λ = 0,02 – 0,035 W/ м. К°. Системата, която ние в „Елдоминвест” използваме е на фирма BAYER и има едно от най–добрите λ – 0,022! Освен това не променя параметрите си съществено с течение на времето. Има изолации, които за 3 години експлоатация могат да влошат параметрите си до 30%!
Най-важният параметър на изолацията зависи не само от нейното качество, но и от нейната дебелина. Чрез практически изпитания сме доказали, че разликата между 2 см и 4 см изолация води до 13% топлинни загуби. Тази разлика започва да става несъществена при дебелини от 6 см и повече, което прави използването на такава изолация нерентабилно.
Качеството на изолационния материал също е от голямо значение. Важно е качеството на продукта да се запази през целия гаранционен период в съответствие с качеството в момента на закупуването и. За целта следва да се използва изолация само от водещи производители, доказали своето качество.
Данните от горепосочените примери са ориентировъчни, но и достатъчно точни за да се направят съответните изводи. Никога не трябва да се забравя, че потребителската стойност на уреда зависи от неговата ефективност, а не само от функционалните характеристики. Всички бойлери топлят водата, но бойлерите „ЕЛДОМ” доказано я съхраняват топла, а не топлят околното пространство.
Можете да откриете разликите между различните марки бойлери и без такива сложни изчисления. Ако ваши приятели имат бойлер, какъвто и вие сте харесали, при възможност попнете кожуха му, когато водата в него е загрята. Ако усетите приятно затопляне – това не е точно вашия бойлер 🙂
Използването на електронно управление осигурява възможност за реализиране на допълнителни икономии на електроенергия в размер на до 15%. Съвременните модели бойлери с микропроцесорно управление разполагат с интелигентен „самообучаващ“ се софтуер с оптимизиране на температурния хистерезис, програмиране за включване само в нискотарифни часови зони, загряване непосредствено преди моментите на ежедневно пиково потребление на топла вода и т.н.
[/toggle]
[toggle title=“Какво значение имат защитите на бойлера?“]Едва ли сме се замисляли, че бойлерът е електрически уред, който работи под високо налягане. Това изисква по-отговорно отношение при избора на бойлер и неговата експлоатация. Сигурният бойлер трябва да притежава всякакъв род защити: от превишено налягане, от прегряване, от замръзване, от корозия, от натрупване на варовик, от протичане, от утечки на ток, от отклонения в напрежението на ел. ток. Убедете се в наличността на всичко това преди да закупите Вашия бойлер. „Гръмналите“ бойлери от новинарските хроники са резултат от „икономисани“ от производителя защити или некомпетентна намеса на самозвани домашни майстори.
Бойлерите ELDOM са с 6-степенна защита:
– специален елипсовиден фланец, собствено ноу-хау на ЕЛДОМИНВЕСТ;
– надежден капилярен термоизключвател;
– външен капилярен термостат;
– балансен клапан;
– възвратен клапан;
– диференциален клапан.
Последните три са съвместени в един комбиниран вентил.
[/toggle]
[toggle title=“Колко дълъг е животът на един бойлер?“]Бойлерът трябва да работи безотказно дълго време.  Разбира се, не е задължително това да е само в рамките на гаранционния срок. От какво зависи дългия живот на един бойлер?

1. Качеството на емайловото покритие. Емайловото /или както някои го наричат стъклокерамично/ покритие на водосъдържателя е от съществено значение за устойчивостта срещу упоритите корозионни процеси. Емайлът във вид на течна или прахообразна субстанция се нанася по механичен начин по вътрешната повърхност на водосъдържателя. След изпичане в емайлови пещи, тази субстанция прилепва плътно към контактната с водата повърхност на вовосъдържателя. Този процес се нарича адхезия. Така черната стомана, от която е изработен водосъдържателя, е изолирана от агресивното въздействие на водата.
Емайловите фрити и глините, които се използват в световната практика при емайлиране са почти идентични. Добавянето обаче на някои компоненти във формулата на емайла повишава неговата устойчивост на високи температури. Такъв например е цирконият, който изпнолзваме при бойлерите ЕЛДОМ.

2. Наличие на катодна защита и нейната ефикасност. Катодната защита се използва за допълнителна превенция против протичане на корозионни процеси във водосъдържателя. Тя е нещо, колкото просто като конструкция, толкова и трудно обяснимо като физико-химичен процес. За ефективната катодна защита е важно да се знае само основното: активните елементи на защитата са един или два анодни протектора. Те обезателно трябва да са изработени от специална магнезиева сплав. Всички други сплави не дават ефективна защита! Разположени в противоположните краища на водосъдържателя, те незабележимо, но сигурно защитават целия му обем. Как става това?
Колкото и перфектно да е емайловото покритие винаги има риск от появата на микро пори, както и дефекти на местата на заваръчните шевове, където водата има достъп до основния метал. Тогава във водосъдържателя започват да протичат корозионни процеси.
Причината за корозията винаги се крие в разликата между потенциалите на метала (в конкретния случай черната стомана на водосъдъжателя), и околната му среда (меден електрически нагревател, неръждаема тръба, месингови муфи и др). Тя представлява електрохимичен процес, при който по повърхността на метала възниква отнемане на материал. В резултат на това във водосъдържателя се появяват пробиви, които водят до протичане на бойлера.
Катодната защита от корозия е активен метод за защита и, за разлика от пасивните методи, атакува директно причината за проблема. Методът се основава на взаимозависимостта между потенциала и скоростта на развитие на корозията. Между анодите и дефектната повърхност протичат много слаби токове – измерват се в µS /микросименси/ – обратни на корозионните. Така катодната защита води до намаляване на потенциала и по този начин забавя скоростта на коризия до стойност, пренебрежимо малка от техническа гледна точка.
За ефективната работа на катодната защита е много важна и електропроводимостта на водата. При стойности над 200 µS, каквито са например твърдите води, защитата работи перфектно. При меки води с електропроводимост под 100 µS, каквато е водата в района на София, ефектът от работата на  катодната защита се снижава значително. Затова за такива райони препоръчваме бойлери с неръждаем водосъдържател.
Размерът на анода е от съществено значение. Счита се, че 200 гр. анодна маса при средно статистични параметри на водата може да защитава успешно в течение на 3 години 1 квадратен метър емайлирана повърхност с не повече от 7 кв. см. дефекти. От тази гледна точка 350 гр. Анодна маса  в бойлерите ЕЛДОМ осигуряват наистина надеждна защита. При бойлерите с обем от 50 до 2000 литра и при бойлерите със серпентини, където серпентината се явява своеобразен екран, ние след многократни тестове  сме стигнали до ефективното решение за ползване на защита с 2 анода. Всички бойлери със серпентини с вместимост от 50 до 2000 л. сме оборудвали с 2 анодни протектора. Такива решения за жалост не се прилагат от много производители.
Както вече споменахме, всички непокрити метални части разположени във вътрешната част на водосъдържателя, като неръждаеми тръби, месингови муфи, нагревател и други пречат на работата на катодната защита. Анодът възприема тези части за дефект и концентрира защитата си върху тях, като не му остава „сила” да защитава бойлера и истинските дефекти. Тук е моментът да се постави въпроса за пластмасовата тръба, която ние монтираме във водосъдържателя – според нас отлично техническо решение, относно взаимодействието с катодната защита и много добро като надеждност и дълготрайност. Въпросът на който можем да си отговорим сами е кой в днешни времена изпълнява водопроводната си инсталация за топла и студена с нещо различно от пластмасови тръби и защо е така?

Проверка на работата на антикорозионната защита чрез аноден тестер.
В процеса на работа на катодната защита се губи част от масата на матнезиевия анод – той постепенно се стопява. Затова специалистите го наричат „жертвен анод“. Когато слагаме в бойлера защитни аноди и клиентите си плащат за това, трябва да има начин да се оцени или замери тяхната работа. Единствено бойлерите ЕЛДОМ осигуряват тази възможност поради изолирания монтаж на анода, както и здравата галванична връзка към корпуса посредством кабел, а не с директен контакт. Оценката за работата на катодната защита може да се направи от сервизен техник.
Има и друго, много по-удобно решение, посредством вграден в бойлера аноден тестер. Това е елементарен и евтин милиамперметър, който при натискане на бутон покадва състоянието на анодните протектори. Ако индикаторът е в зелената зона, това означава, че протичат антикорозионни токове. Показването на червената зона означава, че трябва да звъннете на сервизния си техник. Манипулацията по смяна на анод е бърза и евтина. Така увеличавате живота на вашия бойлер с поне още 3 години.

Интересно е, че при почти всички останали марки бойлери възможност за проверка чрез аноден тестер няма. Ето защо, техните клиенти дори и да искат не могат да оценят работата на катодната защита. Един от възможните отговори е повечето производители да не желаят да направят това, след като не са сигурни в конструктивните си решения.

3. Качество на електрическия нагревателен елемент. Електрическият тръбен нагревател е „сърцето“ на един електрически бойлер. Затова му обръщаме особено внимание. За да гарантираме и контролираме качеството на нагревателите, които влагаме в нашите уреди, въведохме в експлоатация линия от последно поколение, обхващаща целия процес на производство както на медни, така и нагреватели от неръждаема стомана с различна мощност, работно напрежение, предназначение, форма и дължина (достигаща до 3 метра).
Използваната от нас съвременна технология позволява максимален автоматизиран контрол на процесите. В процеса на производство се осъществява 100 процентов контрол на възлови операционни точки:

 • Проверка на качеството на заварките на тръбата посредством вихрови токове, (тест на Еди  Карънт);
 • Проверка на заварката на спиралата към твърд извод чрез автоматичен контрол на параметрите;
 • Тест за диелектрична якост след пълнене преди редуциране на диаметъра на тръбата;
 • Проверка във водна среда – за херметизацията на нагревателя;
 • Проверка за утечен ток;
 • Цялостна проверка на стенд за краен контрол, в това число: повторен тест за диелектрична якост, проверка за утечен ток, тест на мощността на нагревателя;
 • Всички материали, които използваме, са с гарантирано качество, доставени от водещи фирми:
 • Съпротивителния проводник е от специална хром-никелова сплав на Кanthal. Използваният от нас Кантал D позволява температура на загряване до 1300ْ С. За температурния режим, при който работят нашите нагреватели той е презастрахован с 40% диапазон;
 • Залагаме на безупречна изолация от магнезиев окис (MgO), който е значително e по-добър изолатор от кварцовия пясък, използван в много от масовите нагревателни елементи. Използваме MgO клас Н с 99,97% чистота, която позволява диелектричните характеристики на нагревателя да се запазят дори при температури от  1300ْ  С.
 • Използваме твърд извод (pin) от специална стомана с никелово покритие.
 • За херметизиране на нагревателите, в Елдоминвест използваме специална марка епоксидна смола. Тя е по-качествено решение от масово използвания силикон, чиито характеристики с течение на времето се влошават, а това води до опасно разхерметизиране на нагревателя.
 • Използваме керамични изолационни втулки, а не често използваните пластмасови.
 • Медните тръби за нашите нагреватели са калибровани с много висока степен на точност и се доставят от германска фирма.
 • Тръбите от неръждаема стомана изработваме в Елдоминвест. Използваме марка 321S с високо съдържание на легиращи добавки (NiCr и Мо), изключително устойчива за работа във водна и въздушна среда.
 • Нашите нагреватели са конструирани с по-голяма дължина и по-дълга студена зона. Въпреки, по-високият разход на скъпи материали, това осигурява на клиента:
 • По-голям ресурс (по-дълъг живот) и по-дълъг живот на нагревателя, поради по-ниското натоварване, респ. по-малък стрес, на тръбата и спиралата;
 • Висока устойчивост дори при неправилна употреба на уреда, в който са монтирани.
 • Устойчивост срещу варовити води. Отдалечеността на зоната на нагряване предпазва и гуми, втулки и др. уплътнителни елементи на фланеца от натрупване на котлен камък.
 • Нагревателите в уредите ЕЛДОМ са произведени в съответствие с БДС EN60335, част 1 и са апробирани в сертифицирана лаборатория на SGS.
  [/toggle]

[toggle title=“Какви бойлери е препоръчително да се използват в райони с агресивни води?“]За регионите със силно варовити и меки води специално сме разработили бойлери от серията ELDOM Eureka със сухи тръбни нагреватели.
Сухи тръбни нагреватели се наричат нагревателните елементи на бойлера, които не са в директен контакт с водата, а са поставени в оптимално проектирани тръби, през които топлоотдават. Чрез тях се осигурява директен топлообмен, без да има значителни топлинни загуби. Енергийната им характеристика и ефективност на нагряване са сходни с тези на стандартните потопени тръбни нагреватели, но тъй като не влизат в пряк досег с агресивни води, техният живот е значително по-дълъг.
Новият бойлер ELDOM Eureka със сух тръбен нагревател е универсално решение дори когато:

 • водата от водопроводната мрежа е с високо съдържание на варовик и предполага отделяне на голямо количество котлен камък;
 • водата е много мека и поради агресивното й действие се наблюдава  корозионен ефект върху самия нагревател.

Ето някои от основните предимства на новия бойлерите ELDOM Eureka при решаване на подобни проблеми:

 • Нагревателният елемент няма директен допир с водата – водата се затопля през стоманена емайлирана тръба, в която се поставя нагревателя. Поради оптимално подбраната мощност на нагревателите от 2,0kW и 2,4kW, върху новото емайлово покритие на бойлерите ELDOM Eureka се отлага много по-малко количество варовик (котлен камък). Той не се натрупва, а се отделя и се утаява на дъното на водосъдържателя. Отсъствието на варовик върху тръбата запазва ефективността на нагряване на водата и количеството топла вода за целия експлоатационен период.
 • Ефективна защита от корозия – емайлираната тръба, в която нагревателят е поставен плътно, става част от цялостно емайлираната вътрешна повърхност на водосъдържателя, която ефективно се защитава от двата анода с увеличена маса при бойлерите ELDOM Eureka.
 • Двоен електрически ключ – бойлерите ELDOM Eureka имат двоен електрически ключ за степенно включване на двата нагревателни елемента, което оптимизира режима на затопляне на водата.
 • Енергийна ефективност – сухите тръбни нагреватели при бойлерите ELDOM Eureka запазват енергийната ефективност при затопляне на водата, за разлика от керамичните сухи нагреватели, заради уплътнения монтаж на нагревателния елемент в емайлираната тръба.
 • Изключително улеснен ремонт – при подмяна на нагревателя не се налага източване на бойлера.
  [/toggle]

[toggle title=“Какво представляват магнезиевия анод и анодния тестер?“]Магнезиевия анод представлява вид защита на водосъдържателя на бойлера от „агресивните съставки на водата”, които биха указали неприятно въздействие и нарушаване на стъклокерамичното покритие на водосъдържателя. Магнезиевият анод неутрализира тези вредни съставки като отделя магнезиеви йони. Той не е част от бойлера, с течение на времето се изхабява (от 2 до 5 години) и се подменя.
Анодният тестер представлява простичко устройство, което следи живота и нормалното функциониране на магнезиевите аноди. Когато анодът функционира нормално лампичката на бойлера с аноден тестер (пише аноден тестер) свети в зелен цвят, а когато магнезиевият анод приключи своя експлоатационен живот, анодният тестер сигнализира че магнезиевият анод не функционира и трябва да се подмени – лампичката свети в червен цвят. Предназначението на анодния тестер е да сигнализира кога магнезиевият анод е за подмяна.
[/toggle]
[toggle title=“Необходимо ли е да изключваме бойлера когато той не се ползва или не? „]Двата варианта са допустими, но в зависимост от това кога и колко топла вода ви е нужна.
Ако желаете да имате достатъчно комфортна за къпане топла вода веднага щом се приберте в къщи след  дългия работен ден е по-добре да не изключвате вашият бойлер, като термостата на бойлера ще си се включва сам автоматично за да достигне водата нужната температура и когато я достигне ще се изключва сам т.е. бойлерът ви ще поддържа топла вода до вечерта без да работи на пълна мощност постоянно и да консумира много електричество.
Ако все пак решите да го изключвате през деня , колкото и да е добра изолацията вътре, нормално е след като нагревателя не е в режим на работа да има топлинни загуби (тоест водата да изстине) и когато се приберете вкъщи и искате да се изкъпете, топлата вода може да не е достатъчна за консумация от двама човека.
[/toggle]

[toggle title=“Какво е катодна защита на бойлера?“]Катодната защита се използва за допълнителна превенция против протичане на корозионни процеси във водосъдържателя на бойлера. Тя е нещо, колкото просто като конструкция, толкова и трудно обяснимо като физико-химичен процес. Принципът на действие на катодната защита явно е доста сложен, защото дори някои изтъкнати западноевропейски производители не го разбират, като прилагат изумителни „технически” решения. В тази връзка можем да споменем „оригиналната” технология на голям френски производител (чиито бойлери се произвеждат в египетски завод, символ на ниско качество), а именно да влагат ограничително съпротивление между нагревател и анод. Това е отдавна известна и не особено ефективна технология (ние правихме подобни експерименти 1995 г.), като се имат предвид различните параметри на водата, а съпротивлението е винаги едно и също. Много по-ефективно и приложимо при всякакви условия решение е да се ликвидира галваничната връзка между нагревател и корпус, което свежда да минимум и вредните утечни токове от самия нагревател.[/toggle]

[toggle title=“Какъв да бъде бойлера – емайлиран или неръждаем?“]Разликата в цената на бойлерите с емайлиран и неръждаем водосъдържател е осезаема – неръждаемите модели са два пъти по-скъпи. Това не е прищявка на производителите, а обективно определено от международните цени на стоманите. В последните години производството и използването на корозионноустойчиви стомани непрекъснато нараства. Популярно ги наричаме неръждаеми стомани. В световната практика за производството на водосъдържатели за качествените бойлери се използва именно неръждаемата стомана, марка 316L. Това e аустенитна хромникелова стомана, съдържаща молибден. Тя е немагнитна, с висока якост и корозионна устойчивост. Този вид стомана е с приблизителен състав 16-18% Cr (хром) и 11-14% Ni (никел) и 2-2,5% Мо (молибден), добавен за повишаване на корозионната устойчивост.
Неръждаемата стомана, клас 316L е позната и като медицинска стомана. Повърхността на изработените от нея изделия остава чиста и блестяща по време на целия им експлоатационен живот и не оказва вредно влияние на човешкото здраве. Именно затова се използва и при изработката на уреди, които имат пряк допир до хранителни продукти или питейна вода, както и стоки, които влизат в контакт с човешкото тяло.
Ние в ЕЛДОМИНВЕСТ използваме именно стомана марка AISI 316L при производството на неръждаеми водосъдържатели. Освен дълъг живот на уреда, това гарантира безупречна хигиена и запазва питейните качества на водата.

Къде препоръчваме използването на неръждаеми бойлери?
Както вече споменахме, в Европа има региони с много меки води, където катодната защита на емайлираните бойлери не сработва ефективно.
За да разчитате безпроблемно на топла вода, в тези райони препоръчваме покупката на бойлери с неръждаем водосъдържател. Иначе, независимо каква марка бойлер ще изберете, рискът от корозия е голям.
[/toggle]

[toggle title=“Защо от предпазният клапан тече вода?“]В режим на загряване водата в уреда се разширява и налягането вътре в него се повишава. В този случай предпазният клапан предпазва водосъдържателя от прекомерно високо налягане, като изпуска вода през дренажния си отвор. Така той поддържа максимално налягане вътре в уреда 0,8±0,1 МРа (8±1 bar). Задължително е монтирането на предпазния клапан, както е описано в инструкцията, предоставена с уреда. Също така в инструкцията за експлоатация е посочено че е нормално да изтича вода от дренажния отвор на клапана. Това, че изтича вода от него в режим на загряване означава, че той изпълнява функцията си. Това не е основание за подмяна.

Ако тече вода от предпазния клапан: Най-вероятно това се дължи на по-високо от допустимото налягане във водопроводната мрежа и тече вода от възвратния клапан който защитава бойлера. Когато налягането във водопроводната мрежа надхвърли допустимите стойности – (както вероятно е във вашият случай) предпазният клапан започва да изпуска вода, за да разтовари бойлера от излишното налягане  – това все пак е една от неговите функции. Решението в такава ситуация е на входа на бойлера да се постави редуцир винтил, който да регулира входящото налягането към бойлера. За да не изпитвате дискомфорт в такава ситуация е добре да се направи дренажна инсталация която да оттича водата на място където няма да създава проблеми. Към дренажният отвор на клапана може да се свърже маркуче, като другият му край трябва да е винаги отворен към атмосферата (да не е потопено във вода и да не е свързано към затворена система). Не трябва да  има възможност водата в маркучето да замръзне.
[/toggle][/toggles]

Бойлери за алтернативна енергия

[toggles class=“yourcustomclass“]
[toggle title=“Какъв модел комбиниран бойлер е за предпочитане?“]Приложение на бойлери с горна серпентина.
Не е широко известно, че серпентините, свързани с високомощни източници на енергия, като котли и камини, ползват по-ефективно серпентина, разположена в по-горния край на бойлера. При това не се акумулира топлина в целия обем на бойлера, но уреда влиза в проточен режим и дава на практика неограничено количество топла вода. Нашата лаборатория измери следния бойлер: 80л. М2 Т, свързан към 12 kW газов проточен котел, с температура на топлоносителя 75 градуса и дебит на помпата 1 м. кубичен/час. В продължение на 3 часа бе консумирана топла вода с температура 48 градуса и дебит 5 л./мин., след което опитът бе преустановен, понеже нямаше промяна в резултата.

Бойлери с ниско разположена серпентина.
Обратно, при маломощни източници на топлина, каквито се явяват слънчевите колектори, е необходимо серпентината да бъде разположена в долния край на бойлера или да изпълва целия му обем, за да се загрява колкото се може по-голямо количество топла вода, ползвайки акумулиращия ефект и добрата изолация на бойлера.

Бойлери с паралелно разположени серпентини.
Този модел е с два паралелно разположени топлообменника за комбинирано използване на два топлоизточника. Серпентините са разположени в целия обем на уреда с цел максималана ефективност при загряване на водата, независимо от сезона.

Във всички случаи, за да има топлообмен трябва да има разлика в температурите. Ако температурата на топлоносителя е например 50 градуса и температурата на бойлера също 50 градуса, топлообмен няма да има, каквато и да е серпентината. Основното правило тук е: колкото по-голямо ΔТ – толкова е по-голям топлообмена. Така, че мощността на топлообменника и получената топла вода – това са интегрални величини и не трябва тези параметри да се обявяват и сравняват моментно и едностранчиво.
Бойлерите с две серпентини очевидно комбинират и двете възможности.
[/toggle]
[toggle title=“Съответстват ли бойлерите Елдом на европейските стандарти?“]Всички продукти Елдом се произвеждат в стриктно съответствие с Европейските норми.
При ел. бойлери стандартите са:

 • EN 60335-1:2003 + А1:2005+А11:2005,  – безопасност, част от Директива 2006/95/ЕС
 • EN 60335-2-21:2003+А1:2005 – касае акумулиращи водонагреватели
 • EN 55014-1:2002+А1:2002
 • EN 55014-2:1999+А1:2002
 • EN 61000-3-3:2000 – Група стандарти, касаещи електромагнитна съвместимост на продуктите, съгласно Директива 2004/108/ЕС

Важно е да се знае е, че бойлерите със серпентини се подчиняват на изискванията на стандарти, различни от стандартите, приложими за електрическите бойлери!

Стандарти за бойлери със серпентини:

 • EN 12897:2006 – „Водоснабдяване-изисквания за индиректно нагрявани резервоари без вентилация (затворени) за вода”.
  Касае надеждността, безопасността, функционалността и топлинните загуби на бойлерите. Изпитват се на циклично натоварване при повишено и динамично променящо се налягане. Изпитват се параметрите на серпентината и топлообмена, като същевременно се поставят норми, които трябва да се покрият от конструкцията на бойлера.
 • EN 60379:2005 – „Методи за измерване параметрите на водосъдържатели с електрически нагреватели за домакински цели”.
  Вторият стандарт се отнася за топлинните загуби и методиката за тяхното изчисление, както и други параметри, като коефициент на смесване, КПД. Тук за първи път при бойлерите е поставена ясна норма, която трябва да бъде покрита. Естествено, ако водонагревателите са комбинирани, трябва да отговарят и на двете групи стандарти.[/toggle][/toggles]

Термопомпени бойлери

[toggles class=“yourcustomclass“]
[toggle title=“Какво е термопомпен бойлер?“]Т-бойлерите от серията ELDOM Green Line притежават всички възможности на електрическите бойлери ELDOM. Освен това имат някои съществени предимства спрямо други термопомпени бойлери, предлагани от Елдом:

 • НАД ТРИ ПЪТИ ПО-МАЛЪК РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. Т-бойлерите ELDOM са с коефицент на преобразуване (COP) 1 : 3,4*.
  (*загряване на водата от 15° до 55° при 25° околна температура)
 • Термопомпените бойлери ЕЛДОМ са предназначени за ползване в битови условия, в домакинствата и могат да осигуряват топла вода чрез водопроводната мрежа в дома едновременно за няколко консуматора – кухня, баня и др.
 • За ефективна работа на термопомпената система, препоръчваме отстоянието между бойлера и външното тяло да бъде до 5 метра.
 • Дължината на тръбния път може да бъде максимум 8 метра.
 • Препоръчваме преди покупка да бъде извършен оглед на място от специалист.
 • Системата работи на принципа на пренасяне на топлинна енергия от околната среда към водосъдържателя и по този начин се нагрява водата. Енергията се извлича директно от въздуха. Изисква се минимално количество електроенергия за работата на компресора. Количеството топлина, получено при работата на термопомпата е 3 пъти повече от вложената електроенергия.
  [/toggle]
  [/toggles]

Продукти по специфични клиентски изисквания

[toggles class=“yourcustomclass“]
[toggle title=“Произвеждате ли бойлери по специфични изисквания?“]Да. Ние непрекъснато инвестираме в усъвършенстване на технологичното оборудване и автоматизиране на производствения процес. Нашите автомати и инсталации, са най-модерните в бранша в момента и са доставени от най-авторитетните световни производители. Разполагаме със собствен конструкторски отдел, в който работят млади и висококвалифицирани инженери, специализирани в сферата на електротехниката и топлотехниката. Това ни позволява в рамките на шест месеца от получаване на клиентските спецификации, да произведем пробна серия от новия продукт

Технологичните процеси, които използваме в производството са:

 • преработване на листов стоманен материал;
 • дълбоко изтегляне с хидравлични преси с програмно управление;
 • прецизно лазерно рязане;
 • леене на магнезиеви сплави;
 • леене на пластмаси чрез програмируеми шприц-машини;
 • МАГ, МИГ и ВИГ заваряване на черни и цветни метали, включително автоматизирано заваряване на нипели и муфи;
 • електроконтактно заваряване на листови стомани;
 • бластване на серпентини и на водосъдържатели преди емайлиране чрез дробоструене;
 • химическа обработка на водосъдържателите чрез байц-агрегат;
 • течно и електростатично прахово емайлиране;
 • газови емайлови пещи, едната от които е с огромни възможности – обслужва всички обеми до 1000 литра бойлери;
 • гофриране на неръждаеми тръби;
 • производство на медни и неръждаеми електрически тръбни нагреватели;
 • нанасяне на декоративно прахово покритие в цветове бял и INOX;
 • шприцоване на безфреонов пенополиуретан;
 • асемблиране на уредите;
 • тестване на готовите изделия чрез апаратура за краен контрол;
 • производство на инструментална екипировка.
  [/toggle]
  [/toggles]

Конвектори

[toggles class=“yourcustomclass“]
[toggle title=“Какво е предимството на стенните конвектори Елдом с електронно управление?“]Електронното управление на конвекторите ЕЛДОМ притежава много полезни защити и функции:

 • Автоматична термозащита – при неволно покриване на уреда и достигане на температура над 150 С изключва захранването.
 • Функция против замръзване – включва автоматично уреда при температура в  помещението под 5 С.
 • Защита срещу падане – електрониката  автоматично прекъсва електрическата верига.
 • Функция „отложен старт/стоп“ до 72 часа.
 • Защита на електронното управление от достъп на деца.
 • Sleep режим на LED дисплея – благодарение на специален сензор, през нощта дисплеят намалява яркостта си.

Стенните конвектори ЕЛДОМ са проектирани за дълъг експлоатационен живот – неръждаемият нагревател е с два пъти по-голяма дължина (от тази на конвектора), съответно и два пъти по-голяма отоплителна площ, благодарение на специфичната си U-образна форма. Така се постига ниско натоварване на нагревателния елемент (едва 5W/кв.см), което  гарантира  дългия живот  на  уреда.
[/toggle]
[toggle title=“Кои са предимствата на българските подови конвектори?“]

 • Произведен в България;
 • 3 степени на регулиране на мощността:  800, 1200, 2000 W;
 • Вгден вентилатор за принудителна конвекция;
 • Уникален дизайн с две лица;
 • Метален корпус;
 • Пластмасови детайли от полиамид, устойчив на високи температури;
 • Прецизен терморегулатор;
 • Термоограничител за защита от прегряване;
 • Два цвята – бял и черен;
 • Стабилни крачета.
  [/toggle]
  [/toggles]

Уреди за слънчева енергия

[toggles class=“yourcustomclass“]
[toggle title=“Кои са най-важните компоненти за една отоплителна инсталация, усвояваща енергия от възобновяеми енергийни източници?“]Днес използването на безплатната слънчева енергия не е имагинерна идея, а масова практика. Едно домакинство или компания вече може лесно да намали потреблението си на електричество чрез слънчеви термални системи. Соларната технология генерира топлинна енергия на много по-ниска цена, отколкото при изкопаемите горива и най-важното – щади околната среда поради липса на емисии на вредни парникови газове.
Слънчевите отоплителни системи ELDOM Green Line осигурят по-големи количества топла вода или отопление на помещения за жилищни и производствени цели.
Ние предлагаме на своите клиенти най-важните компоненти за една отоплителна инсталация, усвояваща енергия от възобновяеми енергийни източници:
Плоски слънчеви колектори с многослойно селективно покритие;
Комбинирани бойлери (с емайлиран или неръждаем водосъдържател) с ниско разположени „слънчеви“ топлообменници с капацитет от 80 до 1000 литра;
Буферни съдове (с неемайлиран, емайлиран или неръждаем водосъдържател) с капацитет от 200 до 2000 литра;
Термосифонни системи, работещи под налягане с капацитет от 120 до 300 литра.
[/toggle]
[/toggles]