Термопомпени системи

Термопомпени системи „въздух-вода“  са от последно поколение с най-висок клас за енергийна ефективност. Термопомпените бойлери нямат аналог на българския пазар и успешно заменят класическите електрически бойлери.

Т-бойлерите от серията Green Line притежават всички възможности на електрическите бойлери ЕЛДОМ. Освен това имат някои съществени  предимства спрямо други термопомпени бойлери, предлагани у нас:

  • НАД ТРИ ПЪТИ ПО-МАЛЪК РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. Т-бойлерите ЕЛДОМ са с коефицент на преобразуване (COP) 1 : 3,4*. (*загряване на водата от 15° до 55° при 25° околна температура)
  • МОНТАЖ НА МЯСТОТО НА СТАРИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР – поради идентичните размери с електрическия бойлер, Т-бойлерът се монтира лесно на същото място.
  • ДОСТЪПНА ИНВЕСТИЦИЯ – при целогодишната ефективна употреба, времето за изплащане на вложените за тази система средства е в рамките на гаранционния период (3 години пълна гаранция).
  • Специален японски електронен терморегулиращ вентил, който осигурява по-висока ефективност на термопомпата дори и при ниски температури.
  • Иновативен кондензатор – Т-бойлерът ЕЛДОМ е оборудван с външен алуминиев топлообменник с голяма контактна площ, монтиран около водосъдържателя.
  • Интелигентно електронно управление от най-висок клас с множество функции, вградено в самия бойлер. То е произведено в България специално за Т-бойлерите ЕЛДОМ.

Термопомпените бойлери могат да бъдат закупени на изплащане от всички търговски обекти в страната със сключени договори с лизингови институции.

За осигуряване на надеждна инсталация и поддръжка на Т-бойлерите ЕЛДОМ са обучени и сертифицирали специализирани сервизи в цялата страна. Цената за монтаж на системата е унифицирана – 200 лв за тръбен път до 5м.
Термопомпените бойлери ЕЛДОМ са предназначени за ползване в битови условия, в домакинствата и могат да осигуряват топла вода чрез водопроводната мрежа в дома едновременно за няколко консуматора – кухня, баня и др.
Забележки:

  • За ефективна работа на термопомпената система, препоръчваме отстоянието между бойлера и външното тяло да бъде до 5 метра.
  • Дължината на тръбния път може да бъде максимум 8 метра.

Системата работи на принципа на пренасяне на топлинна енергия от околната среда към водосъдържателя и по този начин се нагрява водата. Енергията се извлича директно от въздуха. Изисква се минимално количество електроенергия за работата на компресора. Количеството  топлина, получено при работата на термопомпата е 3 пъти повече от  вложената електроенергия.

Какво предопределя все по-масовото използване на бойлери от този клас?

Европейската Камисия реши да установи ефективна стратегия, която кардинално да разреши проблема с разхода на електрическа енергия в рамките на Съюза. На 11 септември 2012 Европейския парламент прие в пленарна зала на първо четене Нова Директива за Енергийната Ефективност. С директивата се въвеждат задължителни мерки за страните-членки за по-ефективно използване на енергията по цялата верига – от производството през преноса и разпределението до потреблението на енергия. Тази Директива, както и Директивата за екодизайн (EuP) ще въведат постоянни общоевропейски правила за подобряване на екологичните показатели на продуктите, свързани с енергопотреблението (ERPs).

Повече за въведените директиви от Европейския съюз, отнаящи се до енергийната ефективност на електроуредите, можете да прочетете тук:

Бойлери Елдом окомплектовани с етикет за енергийна ефективност

Двете групи продукти, свързани с енергопотреблението (употребата, на които оказва съществено влияние върху консумацията на енергия в ЕС) включват:

  • Енергоемките продукти, които използват, произвеждат и трансформират енергия (електричество, газ, изкопаеми горива), като котли, бойлери, компютри, телевизори, трансформатори, промишлени вентилатори, промишлени пещи и др.
  • Други, свързани с енергопотреблението продукти (ERP система), които не използват енергия, но имат въздействие върху енергийната ефективност и могат да допринесат за спестяване на енергия, като прозорци, изолационни материали, душове, кранове и др.

В переспектива конвенционалните електрически бойлери с механичен контрол постепенно ще бъдат заменени с водонагреватели от по-висок енергиен клас – бойлери с електронно управление и бойлери, използващи възобновяеми енергийни източници /термопомпени и слънчеви бойлери/.

В съответствие със световните тенденции за използване на зелена енергия, ЕЛДОМИНВЕСТ създаде Т-бойлерите ЕЛДОМ. Термопомпените системи ЕЛДОМ са съставени от 2 части: външно тяло с компресор и топлообменник, вътрешно тяло бойлер с вграден кондензатор – Т-бойлера. Двете тела са свързани с тръби, по които протича хладилен агент R417a.

СРОК ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Това е времето, за което първоначалната сума за закупуване на продукта се възвръща благодарение на неговата висока ефективност. Докато при бойлер с изолация от вата ефективността е не повече от 70%, при бойлерите с изолация от пенополиуретан /ППУ/ над 3 см. тя може да достигне 96%. При термопомпените бойлери ефективността надхвърля 300%!
Пример: ако досега всяка година сте давали 600 лв. за топла вода, при покупка на уред с ефективност 300%  ще се спестяват 400 лв. Ако уредът струва 1200 лв, то срокът за неговото откупуване очевидно е 3 години. След този период чистата печалба от експлоатацията на бойлера е 400 лв. всяка година, до изчерпване на ресурса на уреда. Ако срокът за откупуване се окаже твърде голям, например повече от гаранционния срок на продукта, още повече от срока на живот на този продукт, очевидно тази инвестиция не е обоснована, нито достатъчно ефективна. Следователно тази информация е важна при планиране на покупката. Колкото и парадоксално да звучи, всяко поскъпване на тока в тези случаи подобрява още повече инвестиционния ви план и съкращава срока на откупуване на вашата инвестиция.