Елдом откри нов склад за готова продукция

Елдом откри нов склад за готова продукция

На 27 юни в Елдоминвест ООД бе открит нов склад за готова продукция. Темповете на развитие на компанията доведоха до нуждата от нови складови площи за целите, както на българския, така и на експортния пазар.

 Елдом склад за готова продукция 1

Тази стъпка гарантира обезпечаване на достатъчно складови наличности от всички модели уреди Елдом.

Елдом склад за готова продукция 3

Благодарение на осигуряването на новата складова площ клиентите и партньорите на Елдом в страната и чужбина могат да бъдат сигурни в навременното обезпечаване на своите поръчки.

Като символ на растежа и просперитета на компанията г-жа Йонка Велковска-Георгиева засади дръвче в двора на предприятието.

Елдом склад за готова продукция

На откриването присъстваха служители на компанията, както и проектанти, строители и работници довели до бързото реализиране на проекта.

Елдом склад за готова продукция 4

Този месец Елдом отбелязва и своята двадесет и девет годишнина. През всички тези години Елдом утвърди позициите си като лидер в областта на отоплението и възобновяемите източници на енергия, като не спираше да отговаря на изискванията на клиентите с високо качество, сигурност, надежност и иновативност.