ЕЛДОМИНВЕСТ с номинация – „Инвеститор на годината”

ЕЛДОМИНВЕСТ с номинация – „Инвеститор на годината”

За юбилеен десети  път Българската агенция за инвестиции организира годишни награди „Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в България.

Българската агенция за инвестиции желае да поощри, както нови проекти, реализирани „на зелено”, така и добре развиващи се бизнеси. Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по следните критерии: обем на инвестицията; брой на разкрити нови работни места; инвестиция в регион с нисък икономически растеж и висока безработица; инвестиция в обучение на кадри; инвестиции в мерки за опазване на околната среда.

През своята 29 годишна история, ЕЛДОМИНВЕСТ ООД утвърди позициите си като лидер в областта на отоплението и възобновяемите източници на енергия.

През 2015-та година ЕЛДОМИНВЕСТ ООД откри модерна линия за производство на енергоспестяващи бойлери с вместимост от 30 до 2000 литра. С тази инвестиция, компанията изпълни поредната фаза от дългосрочната си програма за технологична модернизация. Създадени бяха нови работни места, а внедрените напълно автоматизирани мощности значително облекчиха условията на труд и повишха производителността.

Номинацията в категория „Инвестиция в иновативен бизнес” доказва, както успешното реализиране на проект от подобен мащаб, така и темповете на развитие на ЕЛДОМИНВЕСТ.