ВЕЧЕ СА В СИЛА НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАЦИИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ

ЕЛДОМ конвектор

Ще Ви помогнем да се ориентирате в тази сложна материя.

 

Новият РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1188 за прилагане на директива 2009/125 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за екодизайн влезе в сила в началото на 2018 година.

Този законодателен акт се отнася към изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници. Той определя минималните стандарти за енергийна ефективност, на които трябва да отговарят уредите.

Сезонната енергийна ефективност за всеки електрически отоплителен уред, трябва да отговаря на наложените минимални изисквания като те се определят от начина на неговата инсталация – преносим или неподвижно закрепен. Сезонната енергийна ефективност при отопление на електрическите преносими конвектори трябва да бъде не по-малка от 36%. Тази стойност за стенни конвектори трябва да бъде не по-малка от 38%.

Тестовете показват, че употребяваните масово до този момент отоплителни уреди с механични термостати и обикновена електроника не отговорят на новия регламент. Всички уреди на пазара, които не покриват тези изисквания следва да не бъдат предлагани повече от производителите, считано от 1-ви Януари 2018 г.

Максималната стойност на базовия процент на сезонна енергийна ефективност за този клас уреди, който Европейската комисия е изчислила, е 40%. Това е изражение на средната стойност за добив на електрическа енергия от всички енергийни източници (ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, слънце, вятър).

Максималната стойност от 40% се достига чрез сумиране на всички допълнителни ErP свързани функции: електронен терморегулатор, седмичен програматор, функция отворен прозорец, дистанционно управление и адаптивен старт. Всяка една от изброените функции добавя определен процент към базовия 30%. Това постави предизвикателство пред производителите да адаптират своите продукти в най-кратки срокове.

Сезонна енергийна ефективност
Формула за изчисление на сезонна енергийна ефективност

Стенните конвектори ЕЛДОМ достигат 39% сезонна енергийна ефективност от общо 40%.

Това е най-високата възможна стойност според регламента. Това го постигнахме чрез добавяне на следните функции:

  • Функция „седмичен програматор” – позволява настройването на режима на работа неограничено напред във времето, по дни и часове, с различна температура според Вашият индивидуален режим или според нискотарифните часови пояси.
  • Функция „отворен прозорец“ – Всяко отваряне на врата или прозорец в едно помещение води до съществен разход на електроенергия. Особено, когато забравите прозореца отворен. Затова тази функция разпознава отворения прозорец или врата и временно изключва нагревателя, спестявайки значителен разход на електроенергия.
  • Дистанционно Wi-Fi управление – управлението на стенните конвектори и всички други уреди ЕЛДОМ с Wi-Fi комуникационен модул се осъществява през единното мобилно приложение „MY ELDOM”. То предоставя пълен контрол над работата на уреда от всяка точка на света, както и представя актуално състояние, параметри и статистически отчет за работата на уреда. (моделите без Wi-Fi управление имат 38% енергийна ефективност)

За разлика от повечето електрически уреди, отоплителните конвектори нямат загуби. Цялата консумирана електрическа енергия от уреда се преобразува в топлинна енергия, което го прави един високоефективен уред. Може да разгледате всички стенни конвектори на продуктовата страница на нашия уебсайт.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *